Miltä ohjelma näyttää

Aktiivi W Palkanlaskenta

Kuvia ohjelmasta


Työantajan tiedot

Työnantajan perustietoihin tallennetaan valmiiksi palkkalaskelmissa käytettävät prosentit: sosiaaliturvamaksu, eläkevakuutus ym.

Kirjanpitotilit kannattaa tallentaa perustietoihin, vaikka käytössä ei olisikaan Aktiivi W kirjanpitoa: palkkalaskelmista voi tulostaa kirjanpidon tositeviennit kirjanpitäjän avuksi.

Työntekijän tiedot

Työntekijän tietoihin tallennetaan verokortin tiedot, pankkitili, osoite jne.

Työtodistus 1 ja Työtodistus 2 välilehdille voi tallentaa työtodistuksen tulostamiseen tarvittavat tiedot, myös arvolauseilla.

Palkkalaskelma

Palkkalaskelmaan tulee valmiiksi tietoja työantajan ja työntekijän perustiedoista. Valitse tässä maksupäivä ja palkanmaksukausi.

Käytettävissä on työntekijän tietoihin tallennetun peruspalkan lisäksi 10 palkanmaksuriviä. Verottomat korvaukset ym. tallennetaan omille välilehdilleen.

Raporttimalleja


Palkkalaskelma

Palkkalaskelmasta voidaan tulostaa myös työnantajan versio. Sivun alareunaan voidaan tulostaa myös kumulatiiviset tiedot vuoden alusta.

Palkkatodistus

Palkkatodistuksessa on eriteltynä edellisen vuoden palkka, kuluvan vuoden palkka sekä viimeisen palkanmaksukauden palkka.

Työtodistus

Työtodistuksessa voi olla arvolauseet, jos työntekijä niin haluaa. Arvolauseet voi antaa asteikolla heikko - kiitettävä, tai ne voi kirjoittaa vapaamuotoisesti.