Miltä ohjelma näyttää

Pelto W Viljelysuunnittelu

Kuvia ohjelmasta


Ravinnetarve

Kasvulohkon ravinnetarve määräytyy viljelyvyöhykkeen, maanäytteen ja viljelykasvin perusteella. NPK -tarve näkyy keltaisissa kentissä ruudun keskellä.

Typpilannoituksen tarkentaminen: maa-analyysin tulos huomioidaan lohkon ravinnetarpeen laskennassa.

Ravinnetaseet: typpi- ja fosforilannoitusta voi tarvittaessa oikaista Toimenpidesuunnitelma -raportin pohjalta.

Lannoitevalinta

Lannoitetapahtumaa lisättäessä ohjelma avaa lannoiteluettelon suositusjärjestyksessä. Ylimpänä on lannoite, joka parhaiten sopii lohkolle. Lannoitevalinnan perusteet: viljelyvyöhyke, lohkon maanäyte ja viljelykasvi.

Listalta voi valita minkä tahansa lannoitteen: ohjelma ehdottaa aina ympäristötuen rajoissa pysyvää käyttömäärää.

Lannoiteluettelo voidaan myös asettaa näyttämään vain tilan varastossa olevia lannoitteita.

Lohkokirjanpito

Lohkokirjanpitoon tallennetaan kaikki lohkolla kasvukauden aikana tehtävät toimenpiteet. Lohkokirjanpito tulostetaan vuoden lopussa paperille ja viedään mappiin mahdollista tarkastusta varten.

Ravinnetarpeen ja tehdyn lannoituksen suhde näkyy keltaisissa NPK-kentissä: typpi jää vajaaksi -19 kg/ha ja fosfori -8 kg/ha. Fosforin vajauksen voi huomioida seuraavana vuonna, jos käyttää fosforintasausta. Tässä sitä ei käytetä ja on valittu "Nollataan negativinen ravinnetase...".

Raporttimalleja


Kylvösuunnitelma

Kylvösuunnitelma on tarkoitettu työlistaksi pellolle mukaan. Siinä näkyy viljelysuunnitelmaan tehdyt kylvösiemen- ja lannoitelajit sekä määrät. Jos suunnitelmasta poiketaan käytännössä, voi listaan tehdä kynällä merkintöjä. Muistiinpanot voi sitten "toimistopäivänä" täydentää tietokoneelle.

Kasvinsuojelusuunnitelma

Viljelysuunnitelmaan kannattaa lisätä myös kasvinsuojelu. Silloin on mahdollista tulostaa kuvan mukainen työlista pellolle mukaan. Työ sujuu mukavasti, kun on lohkokohtaiset reseptit valmiina. Kynällä voi tehdä merkintöjä, jos suunnitelmasta poiketaan käytännössä.

Tässä on viljelysuunnitelmaan merkitty kasvinsuojeluaineeksi myös vesi. Ruiskun täyttö on helppoa, kun ohjelma laskee kaikki määrät valmiiksi.

Kalkitussuositus

Lohkokohtainen kalkitussuositus perustuu lohkon maanäytteeseen ja lohkolle valitun viljelykasvin mukaiseen pH-suositukseen.

Yhden viljavuusluokan nostoon tarvittava kalkkimäärä vaihtelee eri maalajeilla. Suurin suositeltava kerta-annos on 9 tn/ha.

Toimenpidesuunnitelma

Ympäristötuen Ravinnetaseet -lisätoimenpiteen työkalu.

Peruslohkolla 1 on käynyt kato vuonna 2009 ja ravinteita on jäänyt poistumatta sadon mukana. Tämä on otettava huomioon vuoden 2010 lannoitusta suunniteltaessa. Tätä varten ohjelmassa on syöttökentät.

Peruslohkolta 2 on saatu normaalisato ja sitä voidaan lannoittaa normaalisti vuonna 2010.